Absolwenci

Podziękowanie

Dziękuję serdecznie panom: Tadeuszowi Wujcowi zam. Opole i Stanisławowi Gozdeckiemu zam. Gorajec – Zagroble – Kolonia, absolwentom Publicznej Szkoły Powszechnej w Gorajcu w 1952 r.  za inicjatywę uzupełnienia rozdziału „W kręgu absolwentów” w monografii
z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu.
Dzięki panów zaangażowaniu stworzony został wykaz uczniów klasy siódmej z roku szkolnego 1951/1952 oraz możliwe było dopisanie kilku nazwisk rocznika starszego. W wydanej publikacji podana była mała liczba uczniów z powodu braku danych w dokumentacji.
Uzupełnione listy zamieszczone są na stronie naszej szkoły w zakładce „Absolwenci – Spis Absolwentów”.
Podziękowanie należy się również ww. absolwentom  naszej „podstawówki” za zaangażowanie
w rozpoznawaniu dawnych zdjęć.
                                                                                                                                                                                                                Alina Smarkala