Wspomnienia naszych absolwentów

Zwracamy się z prośbą do absolwentów SP w Gorajcu, jak również do nauczycieli/pracowników, którzy tu „pobierali naukę”, pracowali -
o przygotowanie i przesłanie wspomnień z tamtych czasów . Zamieszczając je na stronie, zachowamy cenne materiały „ku pamięci dla potomnych”.
A w przyszłości być może pomyślimy o suplemencie do monografii szkoły
z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu.                                                                                                                                            Alina Smarkala  

  1. Wspomnienia Józefa Malinowskiego
  2. Wspomnienia Heleny Kamińskiej
  3. Wspomnienia Feliksa Szczepanka
  4. Wspomnienia Jana Skrzypy
  5. Wspomnienia Stanisława Duera
  6. Wspomnienia Tadeusza Wujca