Hymn szkoły

HYMN

O szkoło nasza ukochana

Gromadzisz wszystkich społem nas.

Bo wielka praca nam zadana,

Nauce swój poświęcić czas

Ref.         Myśmy przyszłością dla narodu

         Dla Ojczyzny i Kościoła

         O dobrych i szlachetnych ludzi

         Cała Ojczyzna dzisiaj woła.

Nie wolno zawieść nam nikogo

Nie wolno stracić młodych lat,

Wskazaną w szkole życia drogą,

Pójdziemy strzegąc młodych lat.

Ref.   O Panie, który jesteś w niebie

         Mądrością Swą oświecaj nas.

         Nasz Ojcze wołamy do Ciebie

         Błogosław naszej pracy czas

Słowa i muzyka

Ks. Michał Radej