Nagroda im. J. Szczepanka – pierwszego nauczyciela

Owoce Jubileuszu 100 – lecia
Regulamin Nagrody im. Józefa Szczepanka