informatyka

Drodzy uczniowie, proszę w miarę możliwości ćwiczyć naukę pisania na komputerze (pamiętajcie o dwóch rękach) oraz wykonać jeden dowolny rysunek w programie Paint, korzystając z wiedzy zdobytej na lekcjach.