rok szkolny 2020/2021

Dokumenty dot. zakupu oleju opałowego:
Zaproszenie do składania ofert cenowych
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Klauzula informacyjna
ZAWIADOMIENIE