STRATEGIA Zarządzania Placówką Oświatową w dobie pandemii COVID-19

ZASADY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W PSP W GORAJCU
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego

Procedura bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID-19
w autobusie szkolnym

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W GORAJCU
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID

Pismo-MEN w sprawie wydawania zaświadczeń

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID

Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej

 Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki szkolnej

Powrót uczniów klas 1 – 3 do szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Wracamy czasowo do NAUKI ZDALNEJ we wszystkich klasach

OD 29 MARCA 2021 ZAJĘCIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W FORMIE ZDALNEJ

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia br.

Informacja dotycząca nauczania hybrydowego od 26 kwietnia 2021 r. w klasach 1-3

Harmonogram powrotu do nauczania stacjonarnego

Małymi krokami wracamy do normalności!

Stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkoły od 17 maja 2021 r.