Niepowodzenia szkolne
Motywowanie uczniów do nauki
Mobbing rówieśniczy w szkole

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego – p. Teresy Kwiatkowskiej
w roku szkolnym 2020/2021

PONIEDZIAŁEK  od 830 ­ do 1330

ŚRODA   od 1030  do 1430

PIĄTEK  od 745   do  1145

nasz pedagog