REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:
Przewodniczący:                  Oliwia Łosiewicz, kl. VIII
Z-ca przewodniczącego:    Karol Łaba, kl. VII
Sekretarz:                                Małgorzata Charkot, kl. VIII
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 jest:
pan Łukasz Rusztyn.