UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Opublikowano: 27 października, 2022

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,
Trzeba jeszcze być człowiekiem”
bł. Kardynał Stefan Wyszyński

16 października 2022 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu. Rozpoczęły się one od Mszy św. w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gorajcu, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Śrutwę. W świątyni zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, absolwenci, chór parafialny, orkiestra dęta oraz lokalna społeczność, aby wspólnie świętować ten historyczny dla szkoły moment. Słowa powitania wygłosił Proboszcz parafii, ks. Krzysztof Bylina, a kazanie ks. Prałat Wiesław Galant, który w swojej homilii nawiązał do nauk głoszonych przez bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazał ich aktualność i podkreślił, że stanowią doskonały wzorzec do naśladowania dla dzieci i młodzieży.

Po Mszy św. wszyscy udali się do szkoły, w której miały miejsce zaplanowane uroczystości, prowadzone przez Panią Katarzynę Jarosławską i Pana Łukasza Rusztyna. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani dyrektor Wiesława Śliwińska-Wyłupek powitała dostojnych gości. Pani Pedagog, Teresa Kwiatkowska przedstawiła historię szkoły oraz uzasadnienie wyboru Patrona. Następnie Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jerzy Gumieniak odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole i przekazał akt na ręce Pani dyrektor. Pani Wiesława Śliwińska-Wyłupek z wielkim szacunkiem przejęła z rąk rodziców sztandar, a następnie przekazała go uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Szkoły, którego twórcą był ks. Kanonik Michał Radej, pierwszy proboszcz Parafii w Gorajcu. Kolejnym punktem podniosłego wydarzenia był montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi pn. „Non possumus”, przygotowany przez uczniów i absolwentów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Joanny Urban. Uroczystość uświetnił chór szkolny prowadzony przez Pana Waldemara Paska. Podniosłą atmosferę podkreślał wystrój sali gimnastycznej wykonany przez Panią Magdalenę Buczek i Pana Piotra Wanata. Patronat medialny objęło Katolickie Radio Zamość.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście, m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Sachajko; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Beata Strzałka; Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jerzy Chróścikowski; Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk, która reprezentowała także Ministra Edukacji i Nauki, Pana Przemysława Czarnka; Członek Krajowej Rady Sądowniczej, Sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, Pan Zbigniew Łupina; Wójt Gminy Radecznica, Pan Marian Szuper wraz z Małżonką; Dyrektor Delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Monika Zawiślak, która reprezentowała także Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę; Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lubinie, Pani Monika Żur; Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie, Pan Stanisław Niemczycki, który reprezentował Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Pana Wiesława Pawluka; Pułkownik Pan Mieczysław Skiba; Pani Aneta Żórawicz, która reprezentowała Europoseł, Panią Beatę Mazurek; Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji, Pani Joannę Mazurek, która reprezentowała Starostę Zamojskiego, Pana Stanisława Grześko; Radny Powiatu Zamojskiego, Pan Lucjan Bednarz; Sekretarz Gminy Radecznica, Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Radecznica, Pani Bożena Kiesz, radni, sołtysi z terenu Gminy Radecznica; księża związani z parafią i szkołą; kierownicy jednostek pomocniczych i dyrektorzy gminnych instytucji kultury; Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radecznica; Koleżanki i Koledzy, byli i obecni pracownicy administracji i obsługi; Sponsorzy; Sąsiedzi szkoły; Rodzice; uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Dziękujemy za udział w uroczystości, wielką życzliwość i przekazane pamiątki.

logo

Wyróżnione

Przeczytaj również...