WZNAWIAMY WYBÓR PATRONA SZKOŁY

Opublikowano: 11 maja, 2021

Od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. zostały w naszej szkole zawieszone działania związane z realizacją projektu „Nadanie imienia szkole” w związku z nauką zdalną uczniów. W chwili obecnej, gdy trwa nauka w szkole klas I-III i mając na uwadze zbliżający się powrót uczniów klas IV-VIII do nauki stacjonarnej, wznawiamy procedurę wyboru kandydata na „Patrona Szkoły”, gdyż młodzi ludzie potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów.

Zapraszamy Rodziców do zgłaszania propozycji kandydatur imiennie na karcie, dostępnej wraz z Procedurą wyboru patrona szkoły na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu https://szkola.gorajec.pl/ w zakładce Patron Szkoły, podając imię i nazwisko lub nazwę Patrona wraz z krótkim uzasadnieniem.

Wzór druku można też pobrać w sekretariacie szkoły.
Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2021 r. o godz. 15.00.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

Bez tytułu

Wyróżnione

Przeczytaj również...