Twórczość artystyczna Kazimiery Ciupik

Dar pani Kazimiery Ciupik