Zaproszenie do składania ofert cenowych – 31 sierpnia 2021 r.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2

Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego