Fotografie z dawnej historii lokalnej
Różne zdjęcia z historii – lata pięćdziesiąte XX w.
Różne zdjęcia z historii – lata sześćdziesiąte XX w.
Różne zdjęcia z historii – lata siedemdziesiąte XX w. 
Różne zdjęcia z historii – lata osiemdziesiąte XX w.
Zdjęcia budynku i otoczenia Szkoły w Gorajcu na przestrzeni lat

Gazetka przedstawiająca zdjęcia z naszej „Historii lokalnej”
Scany najstarszych dokumentów szkolnych, m.in. z roku szkolnego 1916/1917, pokazane na gazetce ściennej

Wielgi Walek, czyli Walenty Szczepanek