Skład rad oddziałowych PSP w Gorajcu – rok szkolny 2019/2020

Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców  – rok szkolny 2019/2020