Świat jest piękny!

nrwegia   ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

ZAWODOWY STRZAŁ W 10

W dniu 15 listopada 2019 roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w piątej edycji przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”, która odbyła się w Szczebrzeszynie, w Zespole Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego.

Motywem przewodnim V edycji „Zawodowego strzału w 10!” był rozwój kształcenia zawodowego z wykorzystaniem funduszy europejskich.
Na przedsięwzięcie złożyły się dwa prowadzone równolegle moduły:
• zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII powiatu zamojskiego w ramach prezentacji zawodów, w których kształcenie odbywa się w szkołach publicznych powiatu zamojskiego,
• konferencja dla doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, uczestniczyła w niej p. Teresa Kwiatkowska – pedagog szkolny.
Podobnie, jak w poprzednich edycjach, celem przedsięwzięcia była pomoc uczniom najstarszych klas szkół podstawowych w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, wzmacnianie prestiżu szkolnictwa branżowego
oraz podnoszenie świadomości dorosłych (rodziców, doradców zawodowych),wspierających młodzież w dokonywaniu wyborów życiowych.
Opiekunem naszych uczniów był p. Leszek Różański.

DSC00877      ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Mamy nowe meble!

„Pomagać komu możemy, to nasza odpowiedzialność,
korzystać z pomocy wszystkich, to nasza nadzieja”
George Vann

Dziękujemy Panu BOGUSŁAWOWI BARTCZAK – Prezesowi Zarządu Black Red White S.A. za wsparcie rzeczowe w postaci mebli do sal lekcyjnych.
Stare meble w niektórych klasach pamiętają jeszcze lata 80 poprzedniego wieku, są bardzo zniszczone i pomimo wielu starań, rażą swoim wyglądem. Przekazana darowizna znacznie poprawi estetykę klas, z pewnością wpłynie na poprawę samopoczucia uczniów, a nauczycielom ułatwi pracę.
Dziękujemy:
• Panu JERZEMU KAZIRÓD za pomoc w realizacji darowizny, zaproponowanie środka transportu,
• Panu TOMASZOWI MOGIELNICKIEMU, za okazaną pomoc, rozładunek mebli za pomocą ładowacza,
• Panu BOHDANOWI DEPTULE, za pomoc w przeniesieniu mebli do szkoły.

W imieniu swoim i społeczności szkolnej – Alina Smarkala

20191115_134947

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy Pani KAZIMIERZE CIUPIK zd. Małysz, absolwentce SP w Gorajcu, za przekazanie na potrzeby szkoły własnoręcznie wykonane obrusy, serwety. Będą wykorzystywane jako dekoracja oraz w czasie okolicznościowych akademii. Jeden z obrusów ładnie prezentuje się na dawnym stole z pokoju nauczycielskiego, który pamięta prawdopodobnie pierwsze lata budynku szkolnego. Obecnie służy jako eksponat, na którym gromadzone są kroniki, albumy – zainteresowani mają możliwość oglądania.
Alina Smarkala

20191114_132209       ?????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM NADLEŚNICTWA ZWIERZYNIEC

Dnia 5 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klas VI- VIII Szkoły Podstawowej w Gorajcu z Panem Jerzym Bąkiem- inżynierem nadzoru Nadleśnictwa Zwierzyniec. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił funkcje lasu, zarówno w życiu człowieka jak i całej przyrody. Zaprezentował korzyści wynikające z użytkowania zasobów leśnych. Zwrócił uwagę na wczesną diagnozę zagrożeń w przyrodzie mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Przybliżył działania mające na celu zachowanie jego trwałości oraz sposoby likwidacji szkodników lasu. Omówił organizację nadleśnictwa, jego strukturę oraz pracę leśnika. W ramach edukacji zawodoznawczej przedstawił drogę do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie leśnika.

Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za przybycie i poprowadzenie ciekawego spotkania.

Katarzyna Jarosławska – nauczyciel biologii

1 (1)      ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Rocznica Odzyskania Niepodległości i Pasowanie Pierwszoklasistów

W dniu dzisiejszym, 14 listopada 2019 r. w naszej szkole miały miejsce uroczystości z okazji Święta Niepodległości połączone ze ślubowaniem uczniów kl. I. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Radecznica – Pan Marian Szuper i przedstawiciel Rady Gminy Radecznica – Pan Jarosław Olech.
Szczególnymi gośćmi byli świadkowie II wojny światowej, mieszkańcy Gorajca, którzy w czasie okupacji, jako małe dzieci zostali wywiezieni wraz ze swoimi rodzicami do niewoli: Pani Helena Kamińska, Pan Jan Kurek, Pani Katarzyna Marczuk i Pani Katarzyna Odrzywolska.
Uczniowie z kl. V-VIII pod kierunkiem nauczycieli przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „A to Polska właśnie”. Zaprezentowane scenki symbolizowały drogę Polaków do odzyskania suwerenności na przestrzeni 123 lat niewoli. Stanowiły też cenną wskazówkę do „zagospodarowania” niepodległości przez przyszłe pokolenia. Uroczystość miała podniosły charakter ze względu na wystawienie po raz pierwszy w naszej szkole pocztu sztandarowego. Sztandar został przekazany przez Związek byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Prezesem Koła Terenowego w Gorajcu jest Pan Jan Kurek.
W drugiej części programu pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet społeczności szkolnej. Zanim to nastąpiło, uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni p. Lilianny Mróz część artystyczną, a następnie zdali test umiejętności i wiedzy otrzymując gromkie brawa. Wydarzenie to na pewno na długo pozostanie w pamięci pierwszaków. Pan Wójt pamiętał, że dzieciaki lubią prezenty. Wręczył im dyplomy, gadżety edukacyjne i coś na słodko. Szkoła otrzymała flagę pochodzącą z Kancelarii Prezydenta RP oraz zestaw map historycznych ziem polskich XIX – XXI wieku z Centralnej Administracji Drogowej. Za wszystkie upominki dziękujemy.
Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców za zaangażowanie, pomoc i zorganizowanie poczęstunku dla uczniów, gości oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
Składam również podziękowanie uczniom klasy drugiej, którzy wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Rapa oraz z pomocą Rodziców zaangażowali się w przygotowanie święta pasowania swoich młodszych kolegów.
Dziękuję uczniom klas starszych, którzy pod kierunkiem nauczycieli: p. Wiesławy Śliwińskiej – Wyłupek i p. Joanny Urban przygotowali patriotyczny montaż słowno – muzyczny. Dekoracje pomagali wykonać: p. Magdalena Buczek, p. Piotr Wanat i uczniowie klas I-III Akompaniament muzyczny koordynował p. Waldemar Pasek. Dziękuję uczniom z pocztu sztandarowego za właściwe wywiązywanie się z nowej funkcji.
Dziękuję serdecznie pracownikom administracji i obsługi, którzy zaangażowali się w przygotowania, w tym w wykonanie kotylionów. Dziękuję p. Krzysztofowi Mielcarkowi – pracownikowi gminy Radecznica za pomoc w różnych pracach. Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJĘ za WZOROWE przygotowanie uroczystości,natomiast jej uczestnikom za wspólny śpiew pieśni patriotycznych. To była bardzo piękna lekcja historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny uczniów naszej szkoły, w obecności pokolenia doświadczonego strasznymi losami II wojny światowej.
Alina Smarkala

DSC00736    ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie

zAPROSZENIE

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie!

indeks

Z uwagi na trudności ze zbytem makulatury,
zawieszamy do odwołania zbiórkę,
którą do tej pory prowadziliśmy w naszej szkole.

Koordynator zbiórki w szkole: Małgorzata Szkołut

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Święto Niepodległości

20191108_154611 Gazetka wykonana w ramach zajęć świetlicowych, koordynator – p. Anna Kurzyńska – Puk.

 

20191108_154146  Wykonawcy gazetki to uczniowie klas I – III, koordynator – p. Magdalena Buczek.                                                                   ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

ZAWODY TENISA STOŁOWEGO

W dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2019 r. w Hrubieszowie odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym Tenisie Stołowym. Uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki z pięciu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, krasnostawskiego, zamojskiego grodzkiego i zamojskiego, po czterech chłopców i cztery dziewczęta z każdego powiatu. Naszą szkołę i powiat zamojski reprezentował Kacper Mazurek, uczeń klasy ósmej, który ostatecznie zajął dobre 7 miejsce. Niestety, do powiatu awansowało tylko czterech pierwszych.
Zbigniew Buczek – nauczyciel wychowania fizycznego.

7   ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe