Jeszcze o lekcjach on-line

Szanowni Rodzice,
sytuacja pandemii COVID-19 wymusza w naszym życiu pewne zmiany, niekiedy istotnie zmieniające nasze dotychczasowe funkcjonowanie. Właśnie taka sytuacja ma miejsce w szkole, która musiała się dramatycznie szybko przystosować do nowych warunków. Szkoła, a więc nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice.
Lekcje on-line są dla wszystkich wyzwaniem. Dla nauczycieli, bo muszą się sami nauczyć jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia. Dla uczniów, bo oni też muszą się nauczyć, jak z tych narzędzi korzystać. Dla rodziców również, a może nawet przede wszystkim, o czym za chwilę.
Lekcje on-line w aktualnej sytuacji epidemicznej są jedyną formą funkcjonowania szkoły, która pozwala na bezpieczną kontynuację nauki przez dzieci. Jej ideą jest przeniesienie zależności pomiędzy nauczycielem a uczniem do przestrzeni on-line. W praktyce sprowadza się do zastosowania od dawna znanych i rozwijanych narzędzi w biznesie. W szkole nad nimi czuwa nauczyciel i całe grono nauczycielskie. W nauczaniu on-line część zadań i atmosfery szkoły jest przeniesiona na teren domowy, gdzie już to rodzice i domownicy muszą zapewnić odpowiednie warunki uczniowi. Powinien się on czuć tak, jak się czuje siedząc w klasie.
W ostatnim czasie dochodzą do mnie różnego rodzaju uwagi wynikające z prowadzenia zajęć on-line. Zgłaszają je nauczyciele, ale także rodzice i uczniowie. Co ciekawe, mimo szerokiego ich zakresu, w zasadzie sprowadzają się do jednego zjawiska. Takiego, które jest niekomfortowe dla nauczycieli, choć najmniej (bowiem są oni do ciągłego oceniania i wizytacji przyzwyczajeni), a najbardziej dotyczą uczniów, bowiem oni, czyli Wasze dzieci bywają często ofiarą.
Atmosfera w klasie jest bardzo specyficzna. Dzieci poznają nowe rzeczy, uczą się nowych zjawisk. Ćwiczą i popełniają błędy. Mają prawo czegoś nie wiedzieć. Na tym polega nauka. Nauczyciel im w tym pomaga i prowadzi. Inni uczniowie dopingują i współpracują, ale niekiedy uczą współzawodnictwa. Jedne są bardziej pewne siebie, inne nieśmiałe. Jeśli są
w swoim towarzystwie w klasie i szkole, czyli w środowisku przeznaczonym do nauki i popełniania błędów, to dobrze. Tak też powinno być podczas zajęć on-line.
Zdecydowanie nie pomaga temu uczestnictwo w lekcjach on-line rodziców i innych domowników. Dziecko nie czuje się swobodnie, mając za swoimi plecami czujny wzrok swoich rodziców. Wtedy nie skupia się na lekcji, tylko na nich,
co powiedzą i jakie będą konsekwencje, kiedy odpowiedzą błędnie. Stres w nauce nie pomaga, a wręcz utrudnia przyswajanie wiedzy.
Rozumiem, że rodzice chcą kontrolować nauczycieli i pilnują dzieci, mając rzadką okazję uczestniczenia w lekcjach. Niestety, efekt jest dramatycznie przeciwny. Dzieci zamiast skupić się na temacie lekcji, odgrywają przedstawienie przed widownią za plecami. Z marnym dla siebie skutkiem, ponieważ nie mają wtedy czasu na przyswojenie tematu lekcji.
Inna sprawa, o której w dzisiejszych czasach trzeba pamiętać, to ochrona wizerunku. Dotyczy ona także zajęć lekcyjnych on-line. I na to zwracają uwagę rodzice, gdyż osoby nieuprawnione do uczestniczenia w lekcjach mają dostęp do wizerunków innych uczniów, a także wgląd do ich prywatnych pomieszczeń. Nie każdy uczeń lub jego rodzic życzy sobie, by sąsiad bliższy, czy dalszy mógł zobaczyć, jak on mieszka.
Nasze dzieci sprawnie uczą się używania technologicznych nowinek, znacznie szybciej niż my. W końcu to ich świat, bo dorastają razem z nimi. Proszę pamiętać, że co dla nas dorosłych jest dziwne i nienaturalne, dla nich nie musi.
Z perspektywy nauczyciela wiem, że dzieci najszybciej się zaadaptowały do warunków zajęć on-line. Nie przeszkadzajmy im w tym.
Chciałabym prosić, jako przewodząca Grona Pedagogicznego, ale przede wszystkim jako czynny nauczyciel, o to byście zapewnili swojemu dziecku odpowiednie warunki do nauki on-line. Warunki, gdzie będzie się czuło bezpiecznie i będzie mogło swobodnie zdobywać nową wiedzę. Warunki, gdzie nie będą mu przeszkadzać inni domownicy, od zatroskanej mamy po młodszego brata. Proszę sobie przypomnieć, jak bardzo, jako dzieci baliśmy się przynieść do domu wyniki klasówki, która nam nie wyszła! A to przecież bardzo podobna sytuacja z punktu widzenia dziecka!
Wiem, że sytuacja jest trudna. Ale postarajmy się sobie nawzajem nie przeszkadzać. Wtedy wszystkim nam będzie łatwiej, a na pewno z pożytkiem dla naszych dzieci.
Alina Smarkala – dyrektor szkoły
images
Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

PRACA PORADNI W CZASIE EPIDEMII

Otrzymaliśmy informację  od p. Joanny Dunal – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu, że placówka nie jest objęta zdalną formą pracy, tylko nadal realizuje swoje zadania w trybie stacjonarnym. Przeprowadza badania diagnostyczne, prowadzi terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz udziela porad i konsultacji, zarówno w siedzibie Poradni w Zamościu, jak i w oddziale zamiejscowym w Szczebrzeszynie. Na podstawie badań na bieżąco wydawane są dokumenty postdiagnostyczne – opinie oraz orzeczenia.
Praca odbywa się z zachowaniem wprowadzonych procedur i zasad sanitarnych.
W trosce o dzieci, które przebywają na terenie Poradni, ograniczane jest do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz w placówce. Rodzice, w miarę możliwości, oczekują na dzieci poza budynkiem Poradni. Wszystkie wizyty są umawiane telefonicznie. Telefonicznie udzielane są również wszelkie informacje.

poradnia nr 2

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Edukacja zdalna do Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
z przekazanych w dniu wczorajszym informacji wiemy już, że nauka zdalna potrwa do Świąt Bożego Narodzenia, potem będzie przerwa świąteczna do 1 stycznia 2021r.
Ferie zimowe w całym kraju potrwają od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpią dotychczasowe terminy ferii w poszczególnych województwach. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
W rozporządzeniu  dotyczącym „etapu odpowiedzialności” utrzymano ograniczenia
w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia: od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
W związku z powyższym proszę, aby rodzice wytrwali w zaangażowaniu się w opiekę nad dziećmi oraz pomoc w realizacji obowiązków szkolnych. Niezbędne jest zapewnienie dzieciom dostępu do narzędzi używanych do kształcenia na odległość.
Podstawową aplikacją funkcjonującą w PSP w Gorajcu jest Classroom . W tej aplikacji odbywa się zadawanie prac, wymiana informacji z nauczycielami.
Nauczyciel  prowadzący zajęcia, w uzasadnionych okolicznościach, może korzystać
z innych narzędzi do nauki zdalnej, szczególnie w przypadku ograniczeń wynikających
z aplikacji Classroom lub problemów technicznych związanych z jej funkcjonowaniem.
W razie problemów technicznych związanych z połączeniem, istnieje możliwość, po konsultacji nauczyciela  z dyrektorem szkoły i uczniami/rodzicami, przenieść dane zajęcia na inny termin.
Nauczanie zdalne to ogromne wyzwanie dla każdego z nas. W niektórych sytuacjach pomoc i wsparcie rodziców są niezwykle ważne dla jak najlepszego przebiegu procesu nauczania.
Mam nadzieję, że wytężony wysiłek uczniów, rodziców i nauczycieli pozwoli nam pozytywnie zakończyć pierwsze półrocze nauki.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

przedłuzenie zawieszenia zajec

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Informaja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
prowadzone przez nauczycieli lekcje on-line przed komputerem są przeznaczone dla uczniów danej klasy. Niedopuszczalne jest uczestniczenie w nich innych osób, w tym współdomowników, gdyż rozprasza to uwagę dzieci.
Głos z komputera powinien być słyszany tylko w tym pomieszczeniu, w którym pracuje uczeń. Obecność innych osób powoduje, że bardzo często uczniowie boją się odpowiadać na pytania nauczyciela w obawie przed krytyką rodziców, jest to dla nich niepotrzebny stres, czują się stale oceniani przez innych.
Bywa, że niejednokrotnie dzieci zachowują się jak na szkolnym przedstawieniu, a przecież chodzi o to, by spokojnie pracowały, by ta praca przynosiła jak najlepsze efekty.
Sytuacja jest szczególnie trudna dla dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie.
Należy też wziąć pod uwagę fakt, że rodzic może nie życzyć sobie obserwowania w czasie lekcji swojego dziecka przez inne, obce osoby.
A dodatkowo praca nauczyciela nie jest możliwa w takich warunkach.
Nie utrudniajmy sobie życia w obecnej i tak trudnej dla każdego sytuacji.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

informacja dla rodziców

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Załącznik nr 1 do Zasad obowiązujących uczniów w trakcie
zdalnego nauczania

załącznik do zasad nauczania

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Szkoła do hymnu

125364611_3403121386431553_2219383893450868301_n

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Udział dzieci z oddziału przedszkolnego w akcji „Szkoła do hymnu”

125302477_3400809456662746_2880564664170733466_o

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„CO NAM W DUSZY GRA…”

W czasie prac remontowych, w okresie wakacji 2018 r., przy zakładaniu kablowej sieci internetowej w szkole,  zrodził się pomysł założenia sieci radiowęzła. Wtedy zostały przygotowane kable na ścianach pomieszczeń szkolnych. Z początkiem bieżącego roku szkolnego, po nabyciu niezbędnych głośników, w październiku  radiowęzeł został uruchomiony.
Obecnie w trakcie przerw puszczana jest różnego typu muzyka, która w świetny sposób łagodzi stres, uspokaja, pobudza do działania, integruje uczniów i nauczycieli. Muzyka na korytarzu wpływa na lepsze samopoczucie uczniów, bowiem dzięki niej na chwilę zapominają oni o natłoku obowiązków.
Od przyszłego tygodnia do szkoły przybędą tylko dzieci z oddziału szkolnego, a więc radiowęzeł szkolny usprawni przepływ ważnych informacji wewnątrz szkoły dopiero
w przyszłości, gdy szkoła będzie funkcjonować normalnie.
Godny uwagi jest fakt, że powyższe prace zostały wykonane we własnym zakresie, bez zlecania prac specjalistyczej firmie. Koordynatorem  był nauczyciel informatyki – p. Łukasz Rusztyn. W wykonanie zaangażowali się: p. Krzysztof Mielcarek – pracownik Gminy Radecznica i p. Mariusz Kaziród – pracownik gospodarczy szkoły. Pomagali też pozostali pracownicy administracji i obsługi. Wszystkim wymienionym,  za włożony trud należą się wielkie słowa uznania, podziękowania.

 

radio4  radio2 radio1

radio3

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„SZKOŁA DO HYMNU’

Zgłosiliśmy udział naszej szkoły w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.
W dniu dzisiejszym społeczność szkolna włączyła się we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, uczniowie zaśpiewali hymn on-line, poprzez połączenie się za pomocą komunikatorów.
W szkole przedstawicielami uczniów byli nasi najmłodsi – dzieci z oddziału przedszkolnego, które  o  symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewały nasz Hymn Narodowy, wzorowo wywiązując się z powierzonego zadania.
W dowód uznania nasi „reprezentanci” otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Gratulacje dla  najmłodszych – „milusińskich” za właściwą postawę!

A. Smarkala

20201110_111411?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego – p. Teresy Kwiatkowskiej
w roku szkolnym 2020/2021

PONIEDZIAŁEK  od 830 ­ do 1330

ŚRODA   od 1030  do 1430

PIĄTEK  od 745   do  1145

nasz pedagog

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe