Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

 

 

Oświadczenie-potwierdzenia-woli-uczęszczania-dziecka do oddziału przedszkolnego