Najdawniejsze zdjęcia klasowe z historii Szkoły w Gorajcu
 Zdjęcia klasowe SP w Gorajcu od 1980 r.
Zdjęcia klasowe SP w Gorajcu od 1990 r.
Zdjęcia oddziałów gimnazjalnych Szkoły w Gorajcu
Zdjęcia klasowe absolwentów PSP w Gorajcu od roku 2019