Ks. Michał Radej-autor hymnu szkoły
Obraz z życia Szkoły w Gorajcu na podstawie wyciągów z Ksiąg protokołów i Kronik szkolnych
Historia i rozwój szkolnictwa na ziemi gorajeckiej
Kopia kroniki Szkoły Podstawowej w Gorajcu z lat 1954 –1963, czasy kierownictwa Mikołaja Berezowskiego.
Galeria fotografii kierowników/dyrektorów Szkoły w Gorajcu
Galeria fotografii nauczycieli Szkoły w Gorajcu
Zdjęcia grona pedagogicznego Szkoły w Gorajcu na osi czasu
Zdjęcia budynku i otoczenia szkoły na przestrzeni lat
Wycieczki szkolne
Wspomnienia Anieli Bieleckiej
Wspomnienia Eugenii Sudak
Z pamiętnika Stanisławy Sikorowej
Wykaz Nauczycieli i Pracowników, którzy pracowali w Szkole w Gorajcu