WSO uczniów w ramach kształcenia na odległość    

Instrukcja nauczania i uczenia się na odległość     

Organizacja nauki w domu

Jak rozmawiać z dziećmi o epidemii koronawirusa

Zawieszenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

Utrwalamy, uzupełniamy wiedzę

Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

SPOSÓB OTWIERANIA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

UCZYMY SIĘ W DOMU

Dalsze zawieszenie zajęć w szkole

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Zajęcia w dniach 21 – 23 kwietnia 2020 r.

Oferta edukacyjna mediów publicznych

NAUCZANIE ZDALNE DO 24 MAJA 2020 r.

Propozycja otwarcia przedszkoli

Sprawa czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

KOMUNIKAT MEN O SPOSOBIE PRACY SZKOŁY

KOMUNIKAT

Zasady organizacji zajęć od 25 maja 2020 r.

Konsultacje w szkole

Informacja o konsultacjach

Konsultacje w szkole