Ks.  Stanisław Wójtowicz – podziękowanie za zaproszenie na uroczystość,
6 marca 2019

Tadeusz Wujec – podziękowanie za zaproszenie na uroczystość, 6 marca 2019

Elżbieta Mikulska 

Ewa i Adam Pałkiewiczowie – podziękowanie za zaproszenie na uroczystość,
8 marca 2019