Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Gorajcu – 13 sierpnia 2017 r.

Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Gorajcu – 12 sierpnia 2017 r.