Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 1 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z języka a ngielskiego dla klasy 8