Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie 8