Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu

Uchwała nr 4/2023/2024 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły