Zarządzenie 11_dyrektora szkoły_ dni wolne od zajęć 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZARZĄDZENIE nr 14_dyrekora szkoły_zmiana dni wolnych od zajęć 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ze zmianami
od 07 grudnia 2020