PROTOKÓŁ ze spotkania Komisji ds. Nagrody im. Józefa Szczepanka

 Wytypowanie ucznia do Nagrody im. Józefa Szczepanka – rok szkolny 2019/2020

Uroczystość wręczenia Nagrody

PODZIĘKOWANIE dla Fundatorów Nagrody