Dokumenty dotyczące „Zapytania ofertowego na usługę cateringu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu” na rok szkolny 2023/2024

Zapytanie ofertowe-Gorajec

Załącznik-Nr-1-Gorajec
Załącznik-Nr-1-Gorajec
Załącznik-Nr-2-Wzór Umowa-Gorajec
Załącznik-Nr-3-Gorajec
Załącznik-Nr-4-Gorajec
Załącznik-Nr-5-Klauzula_RODO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH