Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Kalendarz uroczystości i ważniejszych wydarzeń w szkole w roku szkolnym 2019 2020