Wytypowanie ucznia do Nagrody im. Józefa Szczepanka – rok szkolny 2018/ 2019
Uroczystość wręczenia Nagrody
Uczeń, któremu przyznano Nagrodę – rok szkolny 2018/2019