Bezpieczeństwo – sprawą najważniejszą!

Zebranie w sprawie potrzeby budowy chodnika przy drodze krajowej w Gorajcu

Otrzymana z GDDKiA odpowiedź dotycząca wniosku w sprawie budowy chodnika na odcinku drogi krajowej nr 74 w Gorajcu

Wręczenie Wójtowi Gminy Radecznica i nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze 

 

Listopad to czas refleksji i zadumy nad życiem …