Kontakt

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GORAJCU

Gorajec-Stara Wieś 114

22-463 Radecznica

tel. (84) 68-10-560

e-mail: zs_gorajec@wp.pl

beznazwy