Podziękowanie – Stanisław Gozdecki i Tadeusz Wujec