Zarządzenie w sprawie regulaminu na dowożenie 

Rozkład jazdy autobusów w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu

w roku szkolnego 2020/2021

Przyjazd do szkoły (od poniedziałku do piątku)

Godz. 7:00 – Radecznica, Zaburze, Dzielce, Gorajec szkoła;

Godz. 7:20 – Smoryń, Trzęsiny, Pulczynów, Czarnystok, Wólka Czarnostocka,

Gorajec – Zagroble, Gorajec szkoła;

Godz. 7:20 – Zaburze, Podborcze, Gorajec szkoła;

Odjazdy spod szkoły:

Poniedziałek:

Godz. 12:40 – Podborcze, Gorajec – Zagroble,Wólka Czarnostocka, Czarnystok,
Trzęsiny, Pulczynów, Smoryń;

Godz. 14:25 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń, Podborcze, Dzielce, Zaburze.

Wtorek:

Godz. 12:40 – Podborcze, Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok,
Trzęsiny, Pulczynów, Smoryń;

Godz. 13:35 – Podborcze, Zaburze, Dzielce;

Godz. 13:35 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń;

Godz. 15:20 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń, Podborcze, Dzielce, Zaburze.

Środa:

Godz. 12:40 – Podborcze, Gorajec – Zagroble,Wólka Czarnostocka, Czarnystok,
Trzęsiny, Pulczynów, Smoryń;

Godz. 14:25 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń, Podborcze, Dzielce, Zaburze.

Czwartek:

Godz. 12:40 – Podborcze,  Gorajec – Zagroble,Wólka Czarnostocka, Czarnystok,
Trzęsiny, Pulczynów, Smoryń;

Godz. 13:35 – Podborcze, Zaburze, Dzielce;

Godz. 13:35 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń;

Godz. 14:25 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń, Podborcze, Dzielce, Zaburze.

Piątek:

Godz. 12:40 – Podborcze,  Gorajec – Zagroble,Wólka Czarnostocka, Czarnystok,
Trzęsiny, Pulczynów, Smoryń;

Godz. 13:35 – Podborcze, Zaburze, Dzielce;

Godz. 13:35 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń;

Godz. 14:25 – Gorajec – Zagroble, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny,
Pulczynów, Smoryń, Podborcze, Dzielce, Zaburze.

 indeks