„List Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania szczepienia przeciw SARS-CoV-2”

Szczepienia, profilaktyka chorób zakaźnych – materiały edukacyjne

Procedury dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu

Zarządzeni nr 7/2021/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły i przejścia z nauczania z trybu stacjonarnego na tryb zdalny dla oddziału przedszkolnego i klas I-III w okresie od 08.11.2021 r. do 15.11.2021 r.

Zarządzenie nr 8/2021/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zdalnego nauczania dla klas I-VIII PSP w Gorajcu

Wytyczne_przeciwepidemiczne_Głównego_Inspektora_Sanitarnego_z_dnia_11_marca_2022_r

Uzupełnienie do procedur dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu zgodnie z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych –  14 kwietnia 2022 r.