Teleturniej „Na Maksa
Szkoła z klasą
Projekt „Moja gmina w Europie
Życie w zgodzie z przyrodą jest życiem moralnym” – 2003/2004 
„Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu” – 2004/2005
Tydzień Europejski w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu
Twórczość regionalna Gminy Radecznica
Fotografie różnych przedsięwzięć od roku 2000
Zagospodarowanie terenu za boiskiem szkolnym 

Pamięci tych, którzy odeszli w 1942 r.