Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami
Po co mi ta matematyka?
Dentobusy
Dlaczego Twoje dziecko nudzi się w szkole?
Bezpieczne ferie zimowe

KU PRZESTRODZE RODZICOM MAŁYCH DZIECI KTÓRZY CHCĄ MIEĆ SPOKÓJ I DZIECIOM 3-9 LAT DAJĄ TELEFONY
Komunikat – sezon grypowy
Organizacja nauki w domu

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19