Owoce Jubileuszu 100 – lecia Szkoły.
Regulamin Nagrody im. Józefa Szczepanka
Aneks do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Józefa Szczepanka