Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – klasa 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – klasa 3