Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VIII