Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy  4 

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 5 

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 6

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy  7

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy 8