Harmonogram egzaminów w 2021 r.

Zmiany w egzaminie w 2021 r.

Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty dotyczące procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Zasady organizowania przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021 2023

Procedury bezpieczeństwa na egzamin ósmoklasisty 2021