Zaproszenie do składania ofert cenowych – 15 marca 2021
Wzór umowy
Klauzula informacyjna
Formularz ofertowy 

Zarządzenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu