Plan lekcji ważny od dnia 30 stycznia 2023 r. – rok szkolny 2022/2023
Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli ważny od dnia 30 stycznia 2023 r. – rok szkolny 2022/2023