Ks. Stanisław Wójtowicz – podziękowanie za zaproszenie, 22 lipca 2017

Elżbieta Mikulska – podziękowanie za zaproszenie, 28 lipca 2017