Hymn szkoły – tekst

Oryginalny zapis Hymnu szkoły

nr 4