Podziękowanie sponsorom, którzy udzielili finansowego wsparcia Jubileuszu 100 – lecia szkoły w Gorajcu

Podziękowanie dla mieszkańców Gorajca i okolic za pomoc
w organizacji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu

Różne podziękowania 2016/2017