OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 – ZDALNA NAUKA DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

ZARZĄDZENIE nr 12 nauczanie zdalne dla klas 4 – 8

Prośba do Rodziców

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Zarządzenie nr 13_2020_2021 Dyrektora PSP w Gorajcu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy klas 1_3 oraz 4_8

Załącznik nr 1 do Zasad obowiązujących uczniów w trakcie zdalnego nauczania

Powrót uczniów klas 1 – 3 do szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Wracamy czasowo do NAUKI ZDALNEJ we wszystkich klasach

OD 29 MARCA 2021 ZAJĘCIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W FORMIE ZDALNEJ

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia br.