Historia Szkoły w Gorajcu – prezentacja
Sprawozdanie z Jubileuszu 100-lecia Szkoły w Gorajcu 

List Józefa Szczepanka na obchody 100-lecia Szkoły w Gorajcu

Przemowa