Patron szkoły

28 maja 2021 r. minęła 40. rocznica śmierci Kardynała STEFANA WYSZYŃSKIEGO, nazywanego Prymasem Tysiąclecia.

W tym symbolicznym dniu, w imieniu społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu wystosowane zostało pismo do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, ks. dr. Mariana Rojka, z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie naszej szkole imienia „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Idee Kardynała Stefana Wyszyńskiego są stale obecne w życiu naszej szkoły. Towarzyszą pracy wychowawczej nauczycieli i rodziców. Niektóre wskazówki tej wspaniałej Osoby nasza społeczność szkolna realizuje od wielu lat. Pomagamy innym, którzy są w potrzebie – przeprowadzamy różne akcje charytatywne w myśl przesłania Prymasa Tysiąclecia – „Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie” – ABC Społecznej Krucjaty Miłości.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że praca, edukacja i wychowanie w duchu nauki naszego Wielkiego Rodaka pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego. Zrobimy wszystko, aby słowa Prymasa Tysiąclecia: „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe” znalazły spełnienie w naszych działaniach.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

Wyszyński zdjecie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.